به گزارش طنین پاسارگاد، از سوي محمد علی بردبار موسس و مديرعامل باشگاه برق جديد، مهرداد شكاري بعنوان قائم مقام مديرعامل انتخاب شد.

در همين راستا اولين جلسه با حضور مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، سرپرست و سرمربي باشگاه و همراهي حاج عباس زارع از پيشكسوتان ورزش استان برگزار گرديد و در أن بر سر راهكارهايي جهت پيشبرد هر چه بهتر اهداف باشگاه صحبت هاي مفيدي بيان شد.

در اين جلسه كه  دیشب پيش برگزار شد اساس و پايه سياست هاي باشگاه بر پايه حفظ شان و عزت نفس هواداران و دوستداران باشگاه و درخواست هاي مكرر آنها در خصوص داشتن يك تيم منسجم و قوي در استان و همچنين مطالبات به حق اعضاي باشگاه در خصوص مرتفع شدن مشكلات اخير تبيين و قرار بر اين شد با وفاق و همدلي و البته تلاشي مضاعف همانطور كه تا كنون با نتايج به دست امده از آبروي فوتبال شيراز دفاع شده است، در ادامه راه نيز با سعه صدر و برنامه ريزي مناسب تر از موانع و مشكلات عبور كرده و شيراز به جايگاهي كه در ورزش مستحقش است رهسپار شود.