به گزارش طنین پاسارگاد، بارش باران طی چند روز گذشته، ضمن طراوت بخشیدن به آب و هوا موجب خوشحالی و شادمانی مردم به ویژه کشاورزان  شهرستان پاسارگاد شد.

با توجه به بحرانی بودن وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی به دلیل عدم بارندگی مناسب و خشکسالی در چند سال اخیر، بارش باران، جوانه‌های امید را در دل کشاورزان شهرستان پاسارگاد کاشته و خوشحالی وصف‌نشدنی را به همراه آورده است.

بارش شدید باران در سال زراعی جدید، کشاورزان را به سالی پرآب و پرمحصول امیدوار کرد، این بارندگی همچنین در برخی از نقاط موجب آبگرفتگی خیابان‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها شد.

 

اما دهستان سر پنیران شهرستان پاسارگاد که به علت خشک شدن قنات آن و مشکل زراعت و معیشت روستائیان بسیاری از ساکنان خود را از دست داده است این روزها بعداز بارشهای خوب چند هفته گذشته،با احیای قنات های آن پس از 25 سال بیشتر روستائیان و کشاورزان خوشحال و شادمان هستند.

تسلیمی، مسول آب و خاک جهاد کشاورزی پاسارگاد در این باره گفت: شهرستان پاسارگاد دارای 43 رشته قنات است.

وی افزود: در این سالهای اخیر خشکسالی ده رشته از این قنات ها قابل بهره برداری بود و از این ده رشته، چهار رشته از آن مردم استفاده اقتصادی می کردند.

تسلیمی ادامه داد: خوشبختانه با بارندگی هایی که در اواخر بهمن ماه داشتیم 60 الی 70 درصد قنات های شهرستان پاسارگاد در آن آب جاری شده است و کشاورزان می توانند در فصل بهار و تابستان از آن استفاده کنند.

نقش قنات ها در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم  شهرستان پاسارگاد پررنگ است و توجه به قنات ها به عنوان یک منبع مهم اقتصادی مد نظر بوده است.

یکی از روش های استحصال آبهای زیرزمینی در شهرستان پاسارگاد حفر قنات بوده و امروز هم با استفاده از تکنیک های علمی سعی می شود این سنت دیرینه با تکیه بر تجربیات گذشتگان احیا شود.

سیلاب اخیر در شهرستان پاسارگاد باعث تخریب برخی از قنات های شهرستان پاسارگاد شده است که مردم هم اکنون در حال لایروبی و مرمت این قنات ها هستند که در این زمینه کمک بیش از پیش ادارات متولی شهرستان پاسارگاد را خواستار هستند.

با مرمت ولایروبی قنات ها می توان از آنها به عنوان یک سرمایه تاریخی بیش ازپیش از قنات ها حفاظت و مراقبت کرد.

کار لایروبی و مرمت قنات های شهرستان پاسارگاد تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت.

قنات های احیا شده، کار ابرسانی به 3500 هکتار از مزارع کشاورزی و باغهای پاسارگاد را انجام می دهند.