به گزارش طنین پاسارگاد، مکرمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد بیان کرد: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست این اداره، هنگام گشت و کنترل شبانه روزی در حوزه شهرستان پاسارگاد به یک نفر متخلف زنده گیری کبک برخورد کرده و یک قطعه کبک وحشی از او کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اقدام متخلف مغایر با قوانین و مقررات شکار و صید بود او به دادگاه معرفی و پس از پیگیری قضایی برابر دستور قاضی پرونده، کبک وحشی در دامان طبیعت رهاسازی شد.