به گزارش طنین پاسارگاد، اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد: با توجه به پیگیری‌های قضایی صورت گرفته در سال جاری به یک مورد پرونده تخلف شکار پرندگان وحشی در دادگاه شهرستان پاسارگاد رسیدگی شد.

بر این اساس، برابر رای صادره از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲، شهرستان پاسارگاد، متخلف به پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شد.

این گزارش حاکی است، اسلحه شکارچی متخلف نیز به نفع سازمان حفاظت محیط زیست ضبط شد.