به گزارش طنین پاسارگاد، دو نماینده از شهرستان پاسارگاد در مسابقات کشتی نوجوانان کشور حضور خواهند داشت.

امیر حسین هوشیار، کشتی گیر نونهال پاسارگادی که در یک رده ی سنی بالاتر در مسابقات استانی موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود، روزهای 6و7 اذر ماه در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در تهران به جدال رقبای خود می رود.

حامد یوسفی مربی جوان و نام آشنای کشتی پاسارگاد و فارس نیز به عنوان مربی منتخب استان تیم نوجوانان استان فارس را در رقابت های قهرمانی کشور هدایت خواهد کرد.