به گزارش طنین پاسارگاد، سعيد غلامزاده مديركل پزشكي قانوني استان فارس گفت: امسال تا پايان مهرماه، 70 مورد فوت ناشي از غرق‌شدگي در استان فارس گزارش شد هاست.

او با بيان اينكه عدد فوتي‌هاي ناشي از غرق‌شدگي امسال نسبت به سال گذشته 70 درصد رشد را نشان مي‌دهد، گفت: 55 نفر از فوت شدگان مرد و مابقي زن بوده‌اند.

غلامزاده خاطرنشان كرد: سال گذشته در مدت مشابه، تعداد فوت شدگان ناشي از غرق‌شدگي كه جسد آنها به سالن‌هاي تشريح منتقل شده بود، 41 نفر بودند.

مديركل پزشكي قانوني فارس همچنين گفت: براساس آمار اعلامي سازمان پزشكي قانوني ايران، استان فارس در عدد فوت شدگان ناشي از غرق شدگي، بعد از استان‌هاي خوزستان و مازندران، سوم است.

غلامزاده به افزايش 26 درصدي فوت ناشي از سوء مصرف مواد مخدر در 6 ماه اول امسال در فارس اشاره و اضافه كرد: امسال 179 جسد از فوت‌شدگان ناشي از سوء مصرف مواد مخدر به مراکز پزشکی قانونی در استان فارس ارجاع شده است.

مديركل پزشكي قانوني فارس با بيان اينكه از كل فوت‌شدگان ناشي از سوء مصرف مواد مخدر 17 نفر زن بوده‌اند، گفت: سال گذشته در مدت مشابه جسد 142 فوت شده ناشي از سوء مصرف موادمخدر به پزشكي قانوني در فارس ارجاع شده بود.

منبع: ایسنا