به گزارش طنین پاسارگاد، جمعی از مخاطبان طنین پاسارگاد نسبت به یکسان نبودن نرخ های تاکسی در شهرستان پاسارگاد گلایه هایی داشتند و خواستار این بودند که طنین پاسارگاداین موضوع را پیگیری کند.

روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاسارگاد با صدور اطلاعیه ای به طنین پاسارگاد نرخ های مصوب را برای تاکسی های شهرستان پاسارگاد به شرح ذیل اعلام کرد.

احتراما،نرخنامه مصوب صنوف تاکسی تلفنی شهرستان پاسارگاد (مسیرهای منتهی به محله بوکان) برابر بند 5  صورتجلسه مورخ 96/02/31 کمیسیون نظارت به شرح ذیل حضورتان ارسال می شود:

✍️-بوکان به شهرک ها 4000 تومان
✍️-بوکان به مرکز شهر(بولوار اصلی) 3000 تومان
✍️-بوکان به پلیس راه 5500 تومان
✍️-علی آباد به بوکان 5000 تومان
✍️-بوکان به شهرک آفتاب 5500 تومان