به گزارش طنین پاسارگاد، با همکاری بیمارستان امام جعفر صادق (ع) و بنیاد شهید شهرستان پاسارگاد و در راستای تجلیل از والدین شهداء، طرح پایش سلامت خانواده های شهدا و جانبازان این شهرستان به اجرا درآمد.

در این طرح، 35نفر از والدین شهداء، به همت دکتر "رحیمی خواه" سرپرست بیمارستان امام جعفر صادق(ع) پاسارگاد و متخصص داخلی، در بنیاد شهید شهرستان مورد معاینه و چکاپ کامل پزشکی قرار گرفتند.

دکتر رحیمی خواه در این خصوص، گفت: طرح پایش سلامت جانبازان و والدین شهدا، مدت زیادی است که از سوی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و با هدف رفع مشکلات درمانی و حفظ و ارتقای سطح سلامت والدین شهدا و جانبازان آغاز شده است.

وی یکی دیگر ازاهداف این طرح را تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، پیشگیری از هزینه‌های درمان، کمک به بهبود سلامتی و کاهش مشکلات و دغدغه‌های درمانی عنوان کرد و افزود: در همین راستا، بیمارستان امام جعفر صادق(ع) همکاری خوبی را برای اجرای هرچه بهتر این طرح با بنیاد شهید شهرستان پاسارگاد دارد.

کشتکار رئیس بنیاد شهید شهرستان پاسارگاد نیز گفت: با توجه به کهولت سن والدین شهدای معزز، نیاز است این پایش ها و ارزیابی ها به صورت منظم و دوره ای انجام شود تا افراد بتوانند همچنان به طور مستمر اطلاعات مربوط به روند سلامت خود را ارزیابی کنند.

وی از همکاری بیمارستان امام جعفر صادق(ع) و شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد در اجرای این طرح تقدیر کرد