به گزارش طنین پاسارگاد، تیم تنیس روی میز شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد مقام سوم مسابقات دهه فجر استان فارس شد.

این تیم متشکل از آیت ارغوانی، شهرام مختاری و منصور رحمانی مقام سوم مسابقات دهه فجر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز را کسب کرد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی شهرستان های استان فارس، گرامی داشت دهه فجر، با حضور شهرستان های شیراز، داراب، گراش، لارستان، مرودشت، کازرون، فسا، استهبان، زرین دشت، آباده، پاسارگاد، ارسنجان، نورآباد و سپیدان برگزار شد.