به گزارش طنین پاسارگاد، حمیدرضا دهقانی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به اینکه سد‌های ایزدخواست، درودزن، سیوند و خسویه در استان فارس هیچ ذخیره آبی برای برداشت ندارند و اکنون ذخیره آب این سد‌ها منفی است، گفت: از سد‌های تنگاب، سلمان فارسی، ملاصدرا، رودبال و چشمه عاشق ۷۹۳ میلیون متر مکعب آب قابل برداشت وجود دارد که بیشترین میزان آب در سد رودبال و سلمان است.

دهقانی ادامه داد: متوسط بارندگی امسال در استان فارس ۴۰.۴ میلی متر است که ۷ میلیمتر کمتر از سال گذشته است.

وی، شهروندان را به صرفه جویی و رعایت الگوی مصر آب دعوت کرد و گفت: درسال جاری آبی تا امروز میانگین بارندگی استان حدود ۴۰ میلی متر است و متاسفانه پراکندگی این بارش‌ها مناسب نیست.

مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس بیان کرد: از مجموع آب موجود در سد‌های استان، فقط ۷۹۳ میلیون متر مکعب قابل استفاده است.

دهقانی ادامه داد: در سد درودزن با گنجایش ۹۹۳ میلیون متر مکعب نه تنها آبی قابل برداشت نیست که حدود ۱۰ میلیون متر مکعب آب از حجم پایداری نیزمصرف شده است.

وی اظهار کرد: در سد ملاصدرا با گنجایش ذخیره سازی ۴۴۰ میلیون متر مکعب آب، فقط ۱۲ میلیون متر مکعب آب قابل برداشت وجود دارد.

دهقانی گفت: در سد سلمان فارسی با ۹۷۰ میلیون مترمکعب گنجایش ذخیره آب، ۶۴۸ میلیون مترمکعب آب قابل برداشت موجود است و در سد تنگاب فیروزآباد نیز با گنجایش ۱۳۰ میلیون متر مکعب آب، تقریبا ۳۰ میلیون مترمکعب آب قابل برداشت ذخیره سازی شده است.

وی افزود: در سد رودبال با ۸۲ میلیون متر مکعب گنجایش ذخیره آب قابل برداشت حدود ۶۶ میلیون متر مکعب است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس تصریح کرد: در سد چشمه عاشق با ۶۹ میلیون متر مکعب گنجایش ذخیره آب ۳۶ میلیون متر مکعب آب در آن موجود است.

دهقانی، از مردم استان خواست صرفه جویی در مصرف آب را در زندگی خود سرلوحه قرار دهند وآن را به عنوان یک فرهنگ به فرزندان خود منتقل کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران