به گزارش طنین پاسارگاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: طرح سرشماری زمستانه حیات وحش با هدف پایش جمعیت گونه‌ها در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های آبی استان فارس اجرا شد.

سعید محمودی افزود: مناطق حفاظت شده استان دارای بیش از ۷۰ گونه پستاندار معادل ۲۶ و هشت دهم درصد کل گونه‌های پستاندار کشور را در خود جای داده است.

وی تصریح کرد: در این طرح، حیات وحش استان شامل کل و بز، آهو، جبیر، گورخر، گوزن زرد، قوچ و میش، شغال، روباه، گرگ، گراز، پلنگ، خرس قهوه‌ای و سایر گونه‌ها سرشماری شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با بیان این که فارس با داشتن اقلیم متنوع یکی از قطب‌های زیستی مهم در کشور افزود: از دیگر اهداف این طرح برآورد جمعیت حیات وحش، کسب اطلاع از وضعیت زاد و ولد حیوانات نسبت به پارسال، بررسی عوامل تهدید، شناسایی مناطق مستعد برای ارتقا سطح حفاظتی و شناسایی زیستگاه‌های مناسب و مستعد برای احیای جمعیت گونه‌های متنوع پستاندار است.
پارک ملی بمو، بهرام گور، میانجنگل فسا، خرمن کوه، مارگون، بهشت گمشده، بصیران اقلید، دره باغ بوانات، بیدبیده آباده، مل بلند فیروزآباد، کوه دراء ممسنی، مزایجان داراب، کوه گرم جهرم، بختگان نی ریز، کوه هوا و تنگ خور از جمله مناطق حفاظت شده استان فارس است.