به گزارش طنین پاسارگاد، عزیزپور، رئیس شورای شهر سعادت شهر در تماس تلفنی با داریوش نصر مدیرکل پاسارگادی سازمان  راهداری کشور از دغدغه های مردم شهرستان پاسارگاد در خصوص جاده بندرعباس به سمت سعادت شهر صحبت به میان آورد.

رئیس شورای اسلامی شهر #سعادت_شهر ضمن تشکر از مهندس نصر به دلیل پیگیری و اختصاص سهمیه قیر به شهر سعادت شهر و حمایت های نماینده محترم مجلس در این خصوص با شورا و شهرداری ، این پروژه را  به عنوان پروژه ای ملی برشمرد که می بایست شهرستان پاسارگاد و بالاخص سعادت شهر نیز از این نعمت منتفع شوند و با افتتاح آزاد راه شیراز به  اصفهان و در حاشیه قرار گرفتن این شهرستان، پروژه ملی بندرعباس و گذر آن از سعادت شهر می تواند مقداری از این نقصان را جبران کند

مهندس نصر هم ضمن قدردانی از تلاش دلسوزانه و مستمر شورای اسلامی  شهر سعادت شهر از پیگیری مجدانه خود در مورد این پروژه خبر دادد و گفت که تمام سعی خود را خواهم کرد تا حقی از این شهرستان و مردم ضایع نشود

 در پایان این تماس تلفنی مهندس نصر از جلسه کاری خود با این شورا در آینده نزدیک و پیگیری مشکلات شهرستان خبر داد.

برومندی نماینده مردم #پاسارگاد در مجلس در گفتگو با اعضای شورای اسلامی شهر سعادت شهر: زیر ساخت های لازم جهت توسعه و رونق پاسارگاد با عبور پروژه ملی جاده بندرعباس از سعادت شهر صورت گرفته است.

برومندی نماینده مردم پاسارگاد در مجلس در گفتگو با اعضای شورای اسلامی شهر سعادت شهر: زیر ساخت های لازم جهت توسعه و رونق پاسارگاد با عبور پروژه ملی جاده بندرعباس از سعادت شهر صورت گرفته است.

به گفته فرج الله شکری سخنگوی شورای اسلامی شهر #سعادت شهر: مهندس برومندی نماینده مردم پاسارگاد در مجلس در گفتگوی تلفنی با عزیزپور و شورای اسلامی شهر سعادت شهر از پیگیری موضوع گذر پروژه ملی جاده بندرعباس از سعادت شهر و ایجاد کمربندی جدید با مهندس خادمی معاونت توسعه زیرساخت های وزارت راه و شهرسازی و اقدام انجام شده و با توجه به درخواست های مکرر اعضای شورا و فرماندار سخن گفت و اضافه کرد تا در هفته های آتی با حضور اعضای محترم شورا و فرماندار در وزارت راه و شهرسازی در تهران این پروژه مسیر  اصلی خود را به درستی طی کرده و شاهد رونق توسعه در شهرستان پاسارگاد و سعادت شهر باشیم.

/روابط عمومی شورای شهر سعادت شهر