به گزارش طنین پاسارگاد، دکتر جمشیدی مدیر کل دفتر فنی استانداری به همراه مهندس نصرالهی در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سعادت شهر با بیان اینکه علاقه شدیدی نسبت به شهرهای تاریخی و با قدمت و بالاخص سعادت شهر دارم و سالها به عنوان کارشناس معین شهرداری سعادت شهر در استانداری انجام وظیفه نموده ام، گفت: به ظرفیت ها و مشکلات شهرداری و مجموعه شهری سعادت شهر احاطه کافی را دارم.

 وی ادامه داد: با پیگیری شورای محترم، شهردار بومی وتوانا و مساعدت های دکتر رحیمی معاونت محترم عمرانی استانداری فارس و فرماندار شهرستان  گام های مهم و حیاتی در جهت توسعه زیر ساخت ها و رونق این شهر برداشته شود.

 وی اضافه کرد: از تمام توان خود و دفتر فنی جهت برطرف کردن بخش عمده ای از مشکلات مطرح شده بهره خواهد گرفت.

در ابتدای این جلسه که به مدت هفتاد و پنج دقیقه به طول انجامید شهردار سعادت شهر به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد سال 96 شهرداری پرداخت و از مشکلات وموانع پیش روی این شهرداری وکمبود اعتبارات دولتی در انجام پروژه های اساسی سخن به میان آورد.

در ادامه آقایان عزیزپور، رعیتی فرد، مهرآور و شکری هر کدام  به بیان طرح مشکلات حوزه شهری، اجرای پروژه باغ قوام، تعریض میدان بسیج، لزوم بازنگری در طرح جامع شهرداری و آسفالت بلوار علی آباد و خلیج فارس و همچنین اجرای پروژه کمربندی و  تعریض و چند بانده شدن جاده سعادت شهر به ارسنجان پرداختند.