کد خبر:4383
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۶:۱۰:۳۲
بازار ماهی و میگوی شیراز در بلوار سیبویه واقع شده است.
پایگاه تحلیلی خبری طنین پاسارگاد:

بازار ماهی فروشان شیراز در «دروازه کازرون» واقع در بلوار سیبویه قرار دارد. ده ها مغازه ماهی فروشی از اوایل صبح کرکره مغازه خود را بالا می زنند و با آب پاشی جلو مغازه، خود را برای رسیدن ماهی ها آماده می کنند.

 
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
 
 
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز
 
نظرات بینندگان
نظر شما
نام : ایمیل :
* نظر :